Tjänster

Redovisningstjänster:

 

Bokföring

Fakturering

Betalningsbevakning

Leverantörsbetalningar

Avstämningar

Skattedeklarationer

Resultat- och Balansrapporter

Budget och Prognoser

Kassaflöden & Likviditetsrapporter

Bokslut och Årsredovisning

Deklarationer

Löner:

 

Löneberedning

Bokföringsorder

Lönejournaler

Underlag till skattedeklaration

Lönespecifikationer via e-post eller brev

Administration av pensioner

Administration av tjänstebilar:

Bilförmåner och drivmedelsförmåner

Kontrolluppgifter till Skatteverket

Underlag till FORA/AMF-rapporter

Statistikuppgifter till berörda parter

Semesterberedning

Kontakt

Tel: 0738537244

redovisning@owenius.se